PŘEKLADY A TLUMOČENÍ FJ - ČJ, ČJ - FJMgr. Jindřiška Stiborová

menu

Informace

Nabízím:

Překlady

Manuálů, technické dokumentace k přístrojům, výrobním linkám, protokolů, zadávacích podmínek, návodů k použití, technologických a potravinářských postupů, www stránek, informačních a reklamních letáků, prezentací aj.

Korektury doneseného překladu

Kontrola zahrnuje gramatické a stylistické chyby a případné překlepy.

Tlumočení

Běžné (např. prohlídka zařízení, školení v provozu) a souvislé (např. obchodní jednání, přejímka strojů, předvádění výrobků)

Způsoby předání dokumentů k překladu:

E-mailem, faxem, poštou, osobně => vždy však na základě předchozí telefonické dohody. Objemnější překlady je lépe zkomprimovat (ZIP, RAR).
Výstupní formát hotového překladu je digitální (soubory TXT, RTF, DOC, HTML) a zároveň je vytištěn na papíře. Při zadávání zakázky, v rámci urychlení překladu uveďte, prosím, vysvětlivky všech zkratek v dokumentu.

france©2004, Mgr. Jindřiška Stiborová