PŘEKLADY A TLUMOČENÍ FJ - ČJ, ČJ - FJMgr. Jindřiška Stiborová

menu

Ceník

Ceny překladů a korektur

Ceny za 1 normostranu (NS)*

z FJ do ČJ 250 CZK/NS
z ČJ do FJ 280 CZK/NS
Korektury 100 CZK/NS

Minimální účtované množství 0,51 NS

* NS - Normovaná strana = 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer a všech ostatních znaků, t.j. 1 800 úhozů na stranu.
Počet úhozů v dokumentu lze zjistit např. v programu Microsoft ®Word v menu Soubor - Vlastnosti - Statistické údaje - Znaků (s mezerami).

Ceny tlumočení

půl dne tlumočení (1 - 4 hodiny) 1 500 CZK
jeden den tlumočení (5 - 8 hodin) 2 600 CZK

Doba strávená přesunem, čekáním apod : 50 CZK / hod

Storno zakázky zákazníkem jeden, dva či tři dny před zahájením akce : 30% dohodnuté ceny
Při větším množství překládaného textu a při delší spolupráci je konečná cena stanovena dohodou.

france©2004, Mgr. Jindřiška Stiborová